Zawias dolnego otwierania burty – zawias 3 elementowy

Zawias 3 elementowy stosowany do wywrotu, kipra, przyczepy rolniczej skrzyni ładunkowej umożliwia dolne otwieranie burt.

Dźwignia dolnego wysypu burty tylna

Dźwignia do wywrotu, kipra, skrzyni ładunkowej ułatwia dolne otwieranie tylnej burty. Służy do sterowania zawiasami dolnego tylnego otwierania burty.

Dźwignia dolnego wysypu burty LEWA/ PRAWA

Dźwignia do wywrotu, kipra, skrzyni ładunkowej ułatwia dolne otwieranie bocznej burty. Służy do sterowania zawiasami dolnego otwierania bocznej burty

Siłownik wraz z kołyską DMC- 6T wysuw 1 m

Siłownik do kipra, wywrotu, przyczepy samowyładowczej wraz z kołyską o wysuwie 1m, przeznaczony do 6 ton.

Siłownik wraz z kołyską DMC- 6T wysuw 1,5 m

Siłownik do kipra, wywrotu, przyczepy samowyładowczej wraz z kołyską o wysuwie 1m, przeznaczony do 6 ton.